Gmina Pawłowiczki - BIP

Przetargi

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Naczęsławicach

więcej...

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP - I etap

więcej...

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęcin etap II

więcej...

Dostawa żywności na potrzeby stołówki w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Pawłowiczkach w 2018 roku.

więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu usługi w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli,szkół podstawowych i gimnazjów

więcej...

« Poprzednie