Gmina Pawłowiczki - BIP

Przetargi

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęcin etap II

więcej...

Dostawa żywności na potrzeby stołówki w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Pawłowiczkach w 2018 roku.

więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu usługi w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli,szkół podstawowych i gimnazjów

więcej...

Termomodernizacja budynku Domu Kultury ul. Leśnej 62 w Trawnikach

więcej...

Zapytanie ofertowe dot. wykonania zamówienia o wartości poniżej 30000 euro pn. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gm. Pawłowiczki

więcej...

« Poprzednie