Gmina Pawłowiczki - BIP

Podatki i opłaty lokalne

Druki deklaracji podatkowych

więcej...

Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

więcej...

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

więcej...

Zaświadczenie o dochodowości rocznej z gospodarstwa

więcej...