Gmina Pawłowiczki - BIP

Oferty pracy

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

więcej...

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowiczkach, ul. Korfantego 3, 47-280 Pawłowiczki

więcej...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Naczęsławicach, ul. Główna 19, 47-270 Gościęcin

więcej...

Ogłoszenie GOPS o poszukiwaniu kandydatów na kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

więcej...

Nabór na stanowisko neurologopedy pełniącego specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszaknia podopiecznego

więcej...

« Poprzednie