Gmina Pawłowiczki - BIP

Przetargi - sprzedaż, dzierżawa nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłowiczki przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego

więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłowiczki o rokowaniach po czwartym przetargu ustnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego

więcej...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłowiczki o drugim przetarg ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki

więcej...

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

więcej...

« Poprzednie