Gmina Pawłowiczki - BIP

Działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zadań publicznych w 2017 roku

więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zadań publicznych w 2017 roku

więcej...

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

więcej...

Konsultacje społeczne projektu „ Rocznego programu współpracy Gminy Pawłowiczki z organizacjami pozarządowym

więcej...

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

więcej...

« Poprzednie