Gmina Pawłowiczki - BIP

Działalność pożytku publicznego

Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłowiczki o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury

więcej...

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłowiczki o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania z zakresu zadań publicznych w roku 2019

więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Pawłowiczki z org.pozarządowymi

więcej...

« Poprzednie