Gmina Pawłowiczki - BIP

Zarządzenia Wójta 2013

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2013-01-02 08:35:49, aktualny]

Zarządzenie Nr 0050.1.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.01.2013 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.2.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.2.2013 w sprawie wyznaczenia Gminnego Koordynatora

Zarządzenie Nr 0050.3.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.01.2013 w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 r

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24 .01.2013 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.5.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.01.2013 w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.6.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.02.2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz pomieszczenia garażowo-gospodarczego położonych w obrębie Urbanowice stanowiących własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.6.2013


Zarządzenie Nr 0050.7.2012 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.02.2013 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie: Naczęsławice i Grodzisko stanowiących własność Gminy Pawłowiczki
Załacznik Nr 1 do Zarzadzenia 0050.7.2013

Zarządzenie Nr 0050.8.2013 Wójta Gminy Pawło0wiczki z dnia 14.02.2013 ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gościęcinie stanowiących własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.8.2013

Zarządzenie nr 0050.9.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.02.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr 0050.10.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.02.2013w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.11.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2013 rok.

Zarządzenie nr 0050.12.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.02.2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 0050.13.2013.Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.03.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.14.2013 Wójta Gmin y Pawłowiczki z dnia 14.03.2013 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.15.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.03.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach
Bilans instytucji kultury za 2012 rok
Rachunek wyników instytucji kultury

Informacja dodat.do bilansu

Zarzadzenie Nr 0050.16.2013 Wójta Gminy Pawłoiwczki z dnia 21.03.2013 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2012 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.16.2013

Załacznik Nr 1 Tabela 1
Tabela 1a
Tabela 2
Tabela 3
Tabela 4
Tabela 5
Tabela 6
Tabela 7
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 GBP w Pawłowiczkach
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pawłowiczki na 31.12.2012 r.

Zarządzenie Nr 0050.18.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.01.2013 w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.19.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.03.2013 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.20.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.04.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.21.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.04.2013 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.22.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.04.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.23.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.04.2013 w sprawie informacji w związku z zmianą w budżecie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.24.2013 z dnia 16.04.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarzadzenier Nr 0050.25.2013 z dnia 16.04.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie zmian budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.26.2013 z dnia 16.04.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu i zmianami w budżecie na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 0050.27.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.04.2013 w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego, ogłoszenia przetargu nieograniczonego(licytacji) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Mercedes – Benz, rok produkcji 1980, nr fabryczny 60136118138214

Zarządzenie Nr 0050.29.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.04.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr.0050.30.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.04.2013 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2013 rok

Zarzadzenie Nr.0050.31.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.04.2013 w sprawie organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Pawłowiczki

Zarządzenie Nr 0050.32.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.04.2013 w sprawie opracowania Planu przygotowań podmiotów leczniczych Urzędu Gminy Pawłowiczki na potrzeby obronne państwa

Zarządzenie Nr 0050.33.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.04.2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.34.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.04.2013 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą w budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.35.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Faliszewskiej dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciowakrzu pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie Nr 0050.36.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Pani Ewelinie Półtorak wicedyrektorowi Zespołu Gimnazjalno- Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie Nr 0050.37.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2013 rok

Zarządzenie nr 0050.38.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13 maja 2013 roku. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno -Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowiczkach

Zarządzenie nr 0050.39.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13 maja 2013 roku. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrożnicy

Zarządzenie nr 0050.40.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13 maja 2013 roku. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jakubowicach

Zarządzenie nr 0050.41.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13 maja 2013 roku. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Naczęsławicach

Zarzadzenie Nr 0050.42.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.05.2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciowakrzu zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności

Zarządzenie Nr 0050.43.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.05.2013 w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarzadzenie Nr 0050.44.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.05.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr0050.45.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.05.2013 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.46.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.05.2013 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki Mercedes Benz rok produkcji 1980 nr fabryczny 60136118138214

Zarządzenie Nr 0050.47.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.05.2013 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr0050.48.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.05.2013 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2013 rok

Zarządzenie Nr0050.49.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27 maja 2013w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pawłowiczki w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim

Zarządzenie Nr 0050.50.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.05.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Zał.Nr. 1 do Zarządzenia 0050.50.2013 z dnia 27 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr0050.51.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.05.2013 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowiczkach

Zarządzenie nr 0050.52.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Naczęsławicach

Zarządzenie Nr0050.53.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.05.2013 w sprawie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jakubowicach

Zarządzenie Nr0050.54.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.05.2013 w sprawie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrożnicy

Zarządzenie Nr0050.55.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.05.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie NR 0050.56.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 0050 .57.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10 czerwca 2013 r.w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050 .58.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10 czerwca 2013 r.w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.59.2013 Wójta Gminy Pałowiczki z dnia 10.06.2013 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2013 rok

Zarządzenia nr 0050.60.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.06.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załacznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 0050.60.2013

Zarządzenie Nr 0050.61.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.06.2013 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 0050.62.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.07.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.63.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.07.2013 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 0050.65.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 8.07.2013 w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.66.2013 Wójta Gminy Pawłowiczkiz dnia 15.07.2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.67.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.07.2013 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.68.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.07.2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłoowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.69.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.07.2013 w w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 0050.70.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.07.2013 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.71.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22 .07.2013 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 0050.73.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.07.2013 w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Zarządzenie Nr0050.74.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.07 2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.75.2013 NR 0050.75.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2013 rok.

Zarządzenie Nr0050.76.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.07.2013 ws prawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty Stein – nauczycielki Zespołu Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolnego w Pawłowiczkach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr0050.77.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.07.2013 ws prawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ewy Kocur – nauczycielki Zespołu Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolnego w Pawłowiczkach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr0050.78.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.07.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ireny Prochery – nauczycielki Publicznej szkoły Podstawowej w Maciowakrzu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr0050.79.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.07.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Plottek – nauczycielki Zespołu Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolnego w Pawłowiczkach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr0050.80.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.07.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Sonii Groetschel – nauczycielki Zespołu Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolnego w Gościęcinie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarzadzenie Nr 0050.81.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 1.08.2013 w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.82.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.08.2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.83.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.08.2013 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.88.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.08.20134 w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za pierwsze półrocze 2013 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Zał Nr 1 informacja z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za I półrocze 2013 roku
Tabela1 dochody budżetu Gminy Pawłowiczki wg działów i źródeł za I półrocze 2013 roku
Tabela Nr 1a wykonanie dochodów budżetu Gminy Pawłowiczki za I półrocze 2013 roku wg źródeł
Tabela 2 wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki za I półrocze 2013 roku
Załącznik Nr 2 informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięc
Wieloletnia prognoza finansowa
Wykaz przedsięwzięc do WPF
Zał nr 3 informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2013 roku

Zarządzenie Nr 0050.89.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.08.2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.90.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.08.2013 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.91.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.08.2013 w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.92.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 2.09.2013 w sprawie udzielenia Panu Januszowi Węgrzynowi dyrektorowi Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowiczkach pełnomocnictwa do jednorazowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie Nr 0050.93.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 2.09.2013 w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Sawickiej dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Naczęsławicach pełnomocnictwa do jednoosobowego skłądania oświadczeń woli w imieniu Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie Nr 0050.94.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 2.09.2013 w sprawie udzielenia Pani Ewie Drzazga-Gerstenberg dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jakubowicach pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie Nr 0050.95.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 2.09.2013 w sprawie nałożenia na Panią Wandę Swarowską – Kot nauczycielkę Zespołu Gimnazjalno-Szkolno -Przedszkolnego w Pawłowiczkach obowiązku podjęcia pracy w Zespole Gimnazjalno-Szkolno -Przedszkolnym w Gościęcinie, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęc dydaktycznych

Zarządzenie Nr 0050.96.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 2.09.2013 w sprawie powierzenia Panu Januszowi Węgrzynowi stanowiska dyrektora Zespołu Gimnazjano-Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowiczkach

Zarzadzenie Nr 0050.97.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 2.09.2013 w sprawie powierzenia Pani Małgorzacie Sawickiej stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Naczęsławicach

Zarządzenie Nr 0050.98.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 2.09.2013 w sprawie powierzenia Pani Urszuli Buli stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrożnicy

Zarządzenie Nr 0050.99.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 2.09.2013 w sprawie powierzenia Pani Ewie Drzazga-Gerstenberg stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jakubowicach

Zarządzenie Nr 0050.100.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 2.09.2013 w sprawie nałożenia na Panią Danutę Kasprzak – nauczycielkę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jakubowicach obowiązku podjęcia pracy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ostrożnicy, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęc

Zarządzenie Nr 0050.101.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 2.09.2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Urszuli Buli dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrożnicy pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie Nr 0050.102.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.09.2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.103 .2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.09.2013 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2013

Zarządzenie Nr 0050.104.2013 Wójta Gminy w Pawłowiczkach z dnia 13.09.2013 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 0050.105.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.09.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Załącznik do zarządzenia 0050.105.2013

Zarządzenie Nr 0050.106.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.09.2013 w sparwie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.106.2013

Zarządzenie Nr 0050.107.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.09.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.107.2013

Zarządzenie nr 0050.109.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.09.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.109.2013

Zarządzenie Nr 0050.110.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.09.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.110.2013

Zarządzenie Nr 0050.111.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.09.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 0050.111.2013

Zarządzenie Nr 0050.112.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.09.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik do Zarządzenia 0050.112.2013

Zarządzenie Nr 0050.113.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24 .09.2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jakubowicach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności

Zarządzenie Nr 0050.114.2013 Wójta Gminy Pawłoiwczki z dnia 25.09.2013 w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie Nr 0050.115.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.09.2013 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budżetu na 2013 rok oraz zmian w planie firmy wydatków na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.116.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.09.2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.117.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.09.2013 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 0050.118.2013 Wójta Gminy Pawqłowiczkiu z dnia 27.09.2013 w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.118.2013

Zarządzenie Nr0050.120.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.10.2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.121.2013 Wójta Gminy Pawłwiczki z dnia 14.10.2013 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.122.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.10.2013 r w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.123.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.10.2013 w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.124.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.10.2013 r w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie Nr0050.125.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.10.2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr0050.126.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.10.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.127.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu i zmianami w budżecie na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 0050.128.2013 Wójta Gminy Pawłoiwczki z dnia 29.10.2013 w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie Nr0050.129.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.10.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.130.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.10.2013 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 0050.131.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 4.11.2013 w sprawie zmiany w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.135.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 8.11.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.136.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 8.11.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzeenie Nr 0050.137.2013 Wójta Gminy Pałowiczki z dnia 8.11.2013 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu i zmianami w budżecie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.138.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08 listopada 2013r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności działek nr 32/12 o pow. 0,0753ha, 32/13 o pow. 0,7702ha, 39/30 o pow. 0,6591ha położonych w miejscowości Grudynia Wielka

Zarządzenie Nr 0050.139.2013 Wójta Gminy7 Pawłowiczki z dnia 13.11.2013 w sprawie projektu budżetu Gminy Pawłowiczki na 2014 rok
projekt uchwały
Zał.Nr 1
Załącznik 1a
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7

Zarządzenie Nr 0050.140.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.11.2013 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pawłowiczki
ZaLNr 1 Wieloletnia prognoza finansowa
Zał Nr 2 Wykaz przedsięwzięc do WPK
Ojaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie Nr 0050.141.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.11.2013 w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.142.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.11.2013 w sprawie zmiany w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.143.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.11.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok


Zarządzenie Nr 0050.144.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.11.2013 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.145.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.11.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego
Załącznik nr 1 do zarządzenia

Zarządzenie Nr 0050.146.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.11.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
Załącznik do Zarządzenia

Zarzadzenie Nr 0050.147.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.11.2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego
Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Zarządzenie Nr 0050.148.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.11.2013 w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.149.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.11.2013 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 0050.150.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.11.2013 w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.151.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.11.2013 r w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrożnicy zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności

Zarządzenie Nr 0050.152.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.12.2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.153.2013 Wójta Gminy Pawłowiczk z dnia 03.12.2013 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.154.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.12.2013w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Węgrzynowi – dyrektorowi Zespołu Gimnazjalno -Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowiczkach do podpisania umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki

Zarządzenie Nr 0050.155.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.12.2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.156.2013 Wójta Gminy Pawłoiwiczki z dnia 05.12.2013 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.157.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.12.2013 w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenier Nr 0050.158.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.12.2013 w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie Nr 0050.160.2013 Wójta Gminy PawłowiczKi z dnia 27.12.2013 w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 rok

Zarządzenie Nr0050.161.2013 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.12.2013 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2013 rok

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:Janina Szwalbe
data wytworzenia:2013-01-02 08:35:49

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 2475

 

rejestr zmian tej informacji »