Gmina Pawłowiczki - BIP

Zarządzenia Wójta 2015 rok

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2015-01-15 09:50:18, aktualny]

Zarządzenie Nr 0050.1.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12 .01.2015 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich na terenie Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie Nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.02.2015 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.3.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.02.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie nr 0050.4.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.02.2015 w sprawie wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.6.2015 Wójt Gminy Pawłowiczki z dnia 18.02.2015 w sprawie zmian w planie wydatków na 2015

Zarządzenie Nr 0050.7.2015 z dnia 19.02.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.8.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.02.2015 r. informacja o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.02.2015 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.10.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.03.2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.10.2015

Zrządzenie Nr 0050.11.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.03.2015 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.11.2015 roku

Zarządzenie nr 0050.12.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 0050.14.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.03.2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2015

Zarządzenie NR 0050.15.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach
ZAŁĄCZNIK NR 1 – bilans
ZAŁĄCZNIK NR 2 – rachunek wyników
ZAŁĄCZNIK nr 3 – Informacja dodatkowa

Zarządzenie Nr 0050.16.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2014 rok
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.16.2015
TABELA 1
TABELA 1A
TABELA 2
TABELA 3
TABELA 4
TABELA 5
TABELA 6
TABELA 7
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach za 2014 rok
Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Pawłowiczki w 2014 r.

Zarządzenia NR 0050.17.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku ze zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie NR 0050.18.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie NR 0050.19.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie NR 0050.20.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie NR 0050.21.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.23.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.04.2015 zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki za 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.24.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.04.2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.25.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 099.04.2015 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmiana budżetu na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.26.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.04.2015 w sprawie : ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Gościęcin stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.26.2015

Zarządzenie Nr 0050.27.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.04.2015 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Grudynia Wielka stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.27.2015

Zarządzenie Nr 0050.28.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.04.2015 w sprawie
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.28.2015

Zarządzenie Nr 0050.29.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.04.2015 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.29.2015

Zarządzenie nr 0050.30.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.04.2015 w sprawie
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.30.2015

Zarządzenie Nr 0050.33.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.04.2015 zmiany w budżecie Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie Nr 0050.34.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.04.2015 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą w budżecie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.39.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.04.2015 roku w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 0050.40.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.04.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.41.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.04.2015 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.42.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.04.2015 w sprawie umorzenia kary umownej wraz z odsetkami

Zarządzenie Nr 0050.43.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30 .04.2015 w sprawie umorzenia kary umownej wraz z odsetkami

Zarządzenie Nr 0050.44.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.06.2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.45.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.46.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.05.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.46.2015

Zarządzenie Nr 0050.47.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.05.2015 zmian w planie wydatków na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.48.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pawłowiczki za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Zarządzenie Nr 0050.50.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.05.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.51.2015.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.05.2015 r w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.52.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.05.2015 w sprawie : ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Pawłowiczki stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
Zał.Nr 1 do zarządzenia 0050.52.2015

Zarządzenie NR 0050.53.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie NR 0050.54.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.57.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.05.2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie NR 0050.58.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.59.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.05.2015 informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.60.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08.06.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.60.2015

Zarządzenie NR 0050.61.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie NR 0050.62.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie NR 0050.63.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie NR 0050.64.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.65.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.06.2015w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Ligota Wielka stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.65.2015 r

Zarządzenie Nr 0050.66.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.06.2015w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 005.66.2015

Zarządzenie Nr 0050.68.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach OSP z terenu Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie NR 0050.70.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie NR 0050.71.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie NR 0050.72.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.75.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.06.2015 r w sprawie : ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Urbanowice stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.75.2015

Zarządzenie Nr 0050.76.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.06.2015 w sprawie : ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Grudynia Wielka stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.76.2015

Zarządzenie nr 0050.77.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.06.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Uzasadnienie

Zarządzenie NR 0050.78.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.2.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji 2015rok

Zarządzenie NR 0050.79 .2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.80.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.07.2015 w sprawie : ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Grudynia Mała stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.80.2015

Zarządzenie nr 0050.82.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.07.2015 r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” ustanowionym uchwałą nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna

Zarządzenie nr 0050.83.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.07.2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej w Maciowakrzu

Zarządzenie NR 0050.84.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie NR 0050.85.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.86.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.07.2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Gacek – nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej w Naczęsławicach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.87.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.07.2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Ksoll – nauczycielki Zespołu Gimnazjalno- Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.88.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.07.2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ewy Czok – nauczycielki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jakubowicach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.89.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.07.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 0050.90.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.07.2015 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciowakrzu

Zarządzenie Nr 0050.92.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.07.2015 r w sprawie zmiany budżetu gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.93.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.07.2015 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 roku

Zarządzenie Nr 0050.94.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.07.2015 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 0050.95.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie udzielenia Pani Ewie Drzazga-Gerstenberg – dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jakubowicach pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie Nr 0050.96.2016 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.07.2015 r w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 0050.97.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Wójta Nr 0050.97.2015 z dnia 11 sierpnia 2015r

Zarządzenie nr 0050.98.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11 sierpnia 2015 w sprawie :ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Pawłowiczki stanowiącejwłasność Gminy Pawłowiczki
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Wóta nr 0050.98.2015 z dnia 11 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 0050.99.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.08.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego w Gminie Pawłowiczki zarządzonych na dzień 6 września 2015 roku:

Zarządzenie Nr 0050.103.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.08.2015 w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za pierwsze półrocze 2015 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Załącznik Nr 1
Tabela 1
Tabela 1a
Załącznik Nr 2
Wieloletnia prognoza Finansowa
Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 0050.104.2015 Wójta gminy Pawłowiczki z dnia 27.08.2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.104.2015

Zarządzenie Nr 0050.106.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.08.2015 r w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.108.2015Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.09.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.109.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.09.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.110.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.09.2015 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.111.2014 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.09.2015 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.112.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 7.09.2015 w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.114.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.09.2015 r. w sprawie szczegółowych zasad opracowania Kart Realizacji Zadań Operacyjnych

Zarządzenie Nr 0050.116.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.09.2015 r w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.118.2015Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.09.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.119.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.09.2015 r w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.120.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.09.2015 r w sprawie : ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Ligota Wielka stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie Nr 0050.122.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.09.2015 w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.123.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.09.2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.124.2015r. Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.09.2015 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.125.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.10.2015 w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.127.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.10.2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie nr 0050.128.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.10.2015 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.129.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.10.2015 w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.131.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.10.1015 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.132.2015 Wójta Gmin y Pawłowiczki z dnia 23.10.2015 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.133.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.10.2015 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.134.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.10.2015 w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

Zarządzenie nr 0050.135.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.10.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie nr 0050.136.2015 Wójta gminy Pawłowiczki z dnia 26.10.2015w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2015 rok


Zarządzenie nr 0050.137.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.10.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015

Zarządzenia Nr 0050.138.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.10.2015 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok


Zarządzenie Nr 0050.140.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.10.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie Nr 0050.141.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.10.2015 w sprawie w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.142.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.10.2015 r w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.144.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.11.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.145.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.11.2015 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 roku

Zarządzenie Nr 0050.146.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.11.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności działek nr 7/2 o pow.0,15663 ha,8 o pow.0,1988ha,9/2 o pow.o,0401ha położonych w miejscowości Dobieszów

Zarządzenie Nr 0050.147.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 8.11.2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności działki nr 801/3 z k.m. 3 o pow. 1,5200ha położonej w miejscowości Pawłowiczki

Zarządzenie Nr 0050.148.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.11.2015 w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.149.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.11.2015 w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

Zarządzenie nr 0050.150.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.11.2015 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.151.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.11.2015 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.152.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.11.2015 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Pawłowiczki na 2016 rok
Projekt uchwały
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1a
Załącznik Nr 2
Zał nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr5
Załącznik Nr 6
Załącznik nr 7
Uzasadnienie do budżetu na 2016 rok

Zarządzenie Nr 0050.153.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.11.2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik Nr 3 objaśnienie

Zarządzenie Nr 0050.154.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.11.2015 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 0050.155.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.11.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie nr 0050.156 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.11.2015 roku w sprawie w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 0050.158.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.11.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie nr 0050.159.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.11.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie nr 0050.160.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.11.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.161.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.11.2015 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmiana budżetu na 2015 rok

Zarządzenie nr 0050.163.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.11.2015 w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.165.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 4.12.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie nr 0050.170.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.12.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.171.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.12.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.174.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.12.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.175.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.12.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.177.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.12.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 rok

Zarządzenie nr 0050.178.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.12.2015 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 0050.179.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.12.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2015 rok

Zarządzenie nr 0050.180.2015 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.12.2015 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2015 rok

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:Janina Szwalbe
data wytworzenia:2015-01-15 09:50:18

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 2441

 

rejestr zmian tej informacji »