Urząd Gminy

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2007-09-07 18:40:24, aktualny]

Adres:
Urząd Gminy w Pawłowiczkach
Plac Jedności Narodu 1
47-280 Pawłowiczki
tel. (+48 77) 403 64 61
fax: (+48 77) 403 64 62
e-mail: ug@pawlowiczki.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy:
poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00
od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00

Wójt Gminy mgr inż. Jerzy Treffon
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki od godz. 11.00 do godz. 16.00

Przewodniczący Rady Gminy Przemysław Malinka
przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. od 15.00 do 16.00 pok. Nr. 6
Biuro Rady Gminy tel. 077 403 64 71

UWAGA! Nastąpiła zmiana numerów telefonów w naszym Urzędzie Gminy.
Pobierz dokument z listą nowych numerów

Rachunek Bankowy Gminy Pawłowiczki
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu

Nr konta bankowego: 54888210162002003001551119 – dochody budżetowe opłaty skarbowe, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, czynsze dzierżawy, za zezwolenie za sprzedaż alkoholu, czynsze za najem lokali, opłaty za udostępnienie danych osobowych, sprzedaży nieruchomości, najmu sali, fundusz alimentacyjny.

Nr konta bankowego:06888210162002003001551013- podatki


Urząd Gminy w Pawłowiczkach
Pl. Jedności Narodu 1
47-280 Pawłowiczki
tel. (+48 77) 487 41 52, fax: (+48 77) 487 42 35
e-mail: ug@pawlowiczki.pl, www: pawlowiczki.pl