Gmina Pawłowiczki

Projekty


Fundusz Dróg Samorządowych
Gmina Pawłowiczki otrzymała dofinansowanie do zadania “Przebudowa drogi gminnej na 108467 O Ostrożnica – Chrósty” na kwotę 460 196,30 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.Fundusz Dróg Samorządowych
Gmina Pawłowiczki otrzymała dofinansowanie do zadania “Przebudowa drogi gminnej na 108406 O ul. Górna w Gościęcinie” na kwotę 746 946,30 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka
W dniu 13-10-2020r. w świetlicy w Dobieszowie odbyło się uroczyste podsumowanie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.
W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego Radny Pan Robert Węgrzyn wręczył sołtysom pamiątkowe tablice.
W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w 7 sołectwach zrealizowano następujące zadania:
1. Sołectwo Trawniki – „Remont pokrycia dachowego na budynku gminnym w Trawnikach”
2. Sołectwo Maciowakrze -„Wykonanie ogrodzenia na placu gminnym w Maciowakrzu”
3. Sołectwo Chrósty -„Remont świetlicy wiejskiej w Chróstach”
4. Sołectwo Dobieszów -„Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Dobieszowie”
5. Sołectwo Naczęsławice – „Remont nawierzchni na placu gminnym w Naczęsławice”
6. Sołectwo Grudynia Wielka – „Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw w Grudyni Wielkiej”
7. Sołectwo Przedborowice – „Doposażenie placu zabaw w Przedborowicach”
Całkowita wartość realizacji zadań: 42.000,00 zł
Wartość dotacji z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego: 35.000,00 złProjekt KOMPETENCJE DLAODEGO EUROPEJCZYKA W GMINIE PAWŁOWICZKI

Opis realizacji projektu KOMPETENCJE DLAODEGO EUROPEJCZYKA W GMINIE PAWŁOWICZKI


Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Pawłowiczki otrzymała dofinansowanie w wysokości 60.000 zł i zakupiła 26 laptopów dla 6 szkół podstawowych z terenu gminy, na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla uczniów z Gminy Pawło wiczki.

22 czerwca 2020 r. gmina Pawłowiczki podpisała kolejną umowę na realizację projektu „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” i otrzymała dofinansowanie w wysokości 44.999,98 zł na zakup i dostawę laptopów do szkół, projekt jest w trakcie realizacji.