Gmina Pawłowiczki

Projekty

Projekt KOMPETENCJE DLAODEGO EUROPEJCZYKA W GMINIE PAWŁOWICZKI

Opis realizacji projektu KOMPETENCJE DLAODEGO EUROPEJCZYKA W GMINIE PAWŁOWICZKI


Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Pawłowiczki otrzymała dofinansowanie w wysokości 60.000 zł i zakupiła 26 laptopów dla 6 szkół podstawowych z terenu gminy, na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla uczniów z Gminy Pawło wiczki.

22 czerwca 2020 r. gmina Pawłowiczki podpisała kolejną umowę na realizację projektu „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” i otrzymała dofinansowanie w wysokości 44.999,98 zł na zakup i dostawę laptopów do szkół, projekt jest w trakcie realizacji.