Gmina Pawłowiczki - BIP

Przetargi

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Maciowakrze

więcej...

Wycena szkoleń

więcej...

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Urbanowice etap I

więcej...

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Milicach dz. nr 10, 6

więcej...

Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Ostrożnicy – II etap

więcej...

« Poprzednie